thanh minh 2013 la ngay nao, thanh minh 2014 ,thanh minh, ngay thanh minh 2014, ngay nao la thanh minh, ngay thanh minh 2014    Thanh Minh 2014 , Trả lời Thanh Minh 2014 là ngày nào? Thanh minh năm 2014. Ngày thanh minh

 

Thanh minh trong tiết tháng ba. Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh - Truyện Kiều

Thanh minh diễn ra vào tháng ba, và cụ thể là:

Thanh minh của năm 2014 bắt đầu từ ngày 5/4/2014 dương lịch (6/3 âm lịch năm Giáp Ngọ 2014) và thanh minh sẽ kéo dài đến ngày 19/4/2014 (20/3 âm lịch năm Giáp Ngọ 2014)x